Search form

วิวรณ์ 19:6

6แล้ว​ข้าพเจ้า​ได้ยิน​เสียง​เหมือน​เสียง​ของ​คน​จ๋ำนวน​นัก​ขนาด เสียง​นั้น​เหมือน​เสียง​น้ำตก​ดัง​สนั่น​ปั่น​ปื๊น​กับ​เสียง​ฟ้า​ฮ้อง​กึกก้อง เสียง​นั้น​อู้​ว่า

“สรรเสริญ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า

พระเจ้า​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​สูงสุด กับ​ผู้​ตี้​เป๋น​กษัตริย์