Search form

วิวรณ์ 19:9

9แล้ว​ทูตสวรรค์​นั้น​อู้​กับ​ข้าพเจ้า​ว่า “เขียน​ลง​ไป​ว่า คน​ตี้​ได้ฮับ​เจิญ​มา​ใน​งาน​แต่งงาน​ของ​ลูก​แกะ​นั้น​ก็​เป๋น​สุข​แต๊ๆ” ต้าน​อู้​แหม​ว่า “สิ่ง​หมู่​นี้​เป๋น​กำ​อู้​ตี้​แต๊​จริง​ของ​พระเจ้า”