Search form

วิวรณ์ 2

ส่ง​ข่าว​ไป​เถิง​คริสตจักร​ใน​เมือง​เอเฟซัส

1“หื้อ​เขียน​เถิง​ทูตสวรรค์​ของ​คริสตจักร​ใน​เมือง​เอเฟซัส​ว่า

พระองค์​ผู้​ตี้​ก๋ำ​ดาว​ตึง​เจ็ด​ดวง​ใน​มือ​ขวา กับ​เตียว​อยู่​ก๋าง​ขา​ตั้ง​โกมไฟ​คำ​ตึง​เจ็ด​อัน​อู้​ว่า 2เฮา​ฮู้​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​เยียะ ฮู้​เถิง​ก๋าน​หนัก​ตี้​หมู่​ต้าน​เยียะ ฮู้​เถิง​ความ​อดทน​อย่าง​หนัก​ของ​หมู่​ต้าน ฮู้​ว่า​หมู่​ต้าน​ทน​บ่ไหว​กับ​คน​บ่ดี​หมู่​นั้น กับ​หมู่​ต้าน​ก็​ได้​ทดสอบ​คน​หมู่​นั้น​ตี้​แอบ​อ้าง​เป๋น​หมู่​อัครทูต แต๊ๆ บ่ใจ้ แล้ว​หมู่​ต้าน​ก็​หัน​ได้​ว่า​หมู่​เขา​ขี้​จุ 3เฮา​ฮู้​ว่า​หมู่​ต้าน​อดทน​ต่อ​ความ​ตุ๊กยาก​ย้อน​หัน​แก่​เฮา กับ​บ่ได้​อ่อนล้า​ใน​ก๋าน​ติดต๋าม​เฮา 4แต่​เฮา​มี​ข้อ​ตี้​จะ​ต่อ​ว่า​พ่อง คือ​หมู่​ต้าน​ฮัก​เฮา​กับ​ฮัก​กั๋น​หน้อย​ลง​เหลือ​เมื่อ​เก๊าหัวที​ตี้​ต้าน​เกย​มี​นั้น 5ย้อน​จาอั้น ลอง​กึ๊ด​ผ่อ​ลอ​ว่า หมู่​ต้าน​ได้​หลงผิด​ไป​จาก​สภาพ​เก่า​มอกใด หื้อ​กลับใจ๋​จาก​บาป​แล้ว​ปิ๊ก​ไป​เยียะ​เหมือน​เก่า​ตี้​เกย​เยียะ​ตั้งแต่​หัวที​นั้น ถ้า​บ่จาอั้น เฮา​จะ​มา​หา​หมู่​ต้าน กับ​จะ​เอา​ขา​ตั้ง​โกมไฟ​คำ​ของ​หมู่​ต้าน​ออก​ไป​จาก​ตี้​ของ​มัน​เหีย 6แต่​หมู่​ต้าน​ก็​ยัง​มี​ข้อ​ดี​อยู่ คือ​หมู่​ต้าน​จัง​ใน​สิ่ง​ตี้​หมู่​นิโคเลาส์​เยียะ เซิ่ง​ตั๋ว​เฮา​ก็​จัง​เหมือน​กั๋น

7“ใผ​ยอม​ฟัง​ก็​หื้อ​ฟัง​สิ่ง​ตี้​พระวิญญาณ​บอก​กับ​คริสตจักร​ต่างๆ เต๊อะ แล้ว​ใผ​ตี้​มี​ชัย เฮา​จะ​หื้อ​กิ๋น​หน่วย​จาก​เก๊าไม้​แห่ง​จีวิต​เซิ่ง​อยู่​ใน​สวน​สวรรค์​ของ​พระเจ้า

ส่ง​ข่าว​ไป​คริสตจักร​เมือง​สเมอร์นา

8“หื้อ​เขียน​เถิง​ทูตสวรรค์​ของ​คริสตจักร​ใน​เมือง​สเมอร์นา​ว่า

“พระองค์​ตี้​เป๋น​เก๊า​กับ​เป๋น​ป๋าย ผู้​ตี้​เกย​ต๋าย​กับ​ปิ๊ก​เป๋น​ขึ้น​มา​ใหม่​อู้​ว่า 9เฮา​ฮู้​ว่า​หมู่​ต้าน​มี​ความ​ตุ๊ก​ลำบาก​กับ​ยากจ๋น แต่​แต๊ๆ แล้ว​หมู่​ต้าน​เป๋น​คน​ร่ำรวย เฮา​ฮู้​ว่า​หมู่​ต้าน​ถูก​ใส่​ฮ้าย​จาก​คน​หมู่​นั้น​ตี้​ฮ้อง​ตั๋ว​เก่า​ว่า​เป๋น​จาว​ยิว​แต่​บ่ได้​เป๋น หมู่​เขา​เป๋น​คน​ของ​ซาต๋าน 10บ่ต้อง​กั๋ว​เลย​เถิง​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​จะ​ต้อง​ทน​ตุ๊ก​ทรมาน​นั้น ฟัง​หื้อ​ดี​เน่อ มาร​จะ​ยับ​หมู่​ต้าน​บาง​คน​ขัง​คอก​เปื้อ​ทดสอบ​หมู่​ต้าน ต้าน​ตังหลาย​จะ​ทน​ตุ๊ก​ทรมาน​เป๋น​เวลา​สิบ​วัน แต่​จง​ซื่อสัตย์​ต่อ​เฮา​ตลอด​จ๋น​ต๋าย แล้ว​เฮา​จะ​หื้อ​มงกุฎ​แห่ง​จีวิต​แก่​หมู่​ต้าน

11“ใผ​ยอมฟัง​ก็​หื้อ​ฟัง​สิ่ง​ตี้​พระวิญญาณ​บอก​กับ​คริสตจักร​ต่างๆ เต๊อะ แล้ว​ใผ​ตี้​มี​ชัย จะ​บ่ได้ฮับ​อันตราย​จาก​ความ​ต๋าย​เตื้อ​สุดต๊าย​

ส่ง​ข่าว​ไป​คริสตจักร​เมือง​เปอร์กามัม

12“หื้อ​เขียน​เถิง​ทูตสวรรค์​ของ​คริสตจักร​ใน​เมือง​เปอร์กามัม​ว่า

“พระองค์​ผู้​ก๋ำ​ดาบ​สอง​คม​อู้​ว่า 13เฮา​ฮู้​ว่า​ตี้​ตี้​หมู่​ต้าน​อยู่​นั้น​เป๋น​ตี้​ซาต๋าน​ปกครอง​อยู่ กับ​เฮา​ก็​ฮู้​ว่า​หมู่​ต้าน​ยัง​จงฮัก​ภักดี​ต่อ​เฮา หมู่​ต้าน​บ่เกย​หยุด​ไว้วางใจ๋​เฮา​เลย แม้​ใน​ต๋อน​ตี้​อันทีพาส พยาน​ตี้​ซื่อสัตย์​ของ​เฮา​ถูก​ฆ่า​ต้ามก๋าง​หมู่​ต้าน​ใน​ตี้​ตี้​ซาต๋าน​อยู่ 14แต่​เฮา​มี​ข้อ​ตี้​จะ​ต่อ​ว่า​พ่อง คือ​บาง​คน​ใน​หมู่​ต้าน​ถือ​ต๋าม​กำสอน​ของ​บาลาอัม คน​ตี้​แนะนำ​วิธีก๋าน​หื้อ​บาลาค​จุล่าย​จาว​อิสราเอล​หื้อ​เยียะ​บาป โดย​จุ​หื้อ​กิ๋น​ของกิ๋น​ตี้​เกย​เอา​ไป​ปู่จา​ฮูป​เคารพ​กับ​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ 15ใน​หมู่​ต้าน​ก็​มี​บาง​คน​ตี้​ถือ​ตวย​ต๋าม​กำสอน​ของ​หมู่​นิโคเลาส์​เหมือน​กั๋น 16ย้อน​จาอั้น​หื้อ​กลับใจ๋​จาก​บาป ถ้า​บ่อั้น เฮา​จะ​มา​หา​ต้าน​เวยๆ นี้ แล้ว​จะ​ต่อสู้​กับ​คน​หมู่​นั้น​ด้วย​ดาบ​ตี้​ออก​จาก​ปาก​ของ​เฮา

17“ใผ​ยอม​ฟัง​ก็​หื้อ​ฟัง​สิ่ง​ตี้​พระวิญญาณ​บอก​กับ​คริสตจักร​ต่างๆ เต๊อะ แล้ว​ใผ​ตี้​มี​ชัย เฮา​จะ​หื้อ​มานา ตี้​เก็บ​ซ่อน​อยู่ กับ​จะ​หื้อ​หิน​สี​ขาว​เซิ่ง​เขียน​จื้อ​ใหม่​แก่​คน​นั้น บ่มี​ใผ​ฮู้​จื้อ​นั้น​นอก​จาก​คน​ตี้​ได้ฮับ​เต้าอั้น

ส่ง​ข่าว​ไป​เถิง​คริสตจักร​ใน​เมือง​ธิยาทิรา

18“หื้อ​เขียน​เถิง​ทูตสวรรค์​ของ​คริสตจักร​ใน​เมือง​ธิยาทิรา​ว่า

พระองค์​ผู้​ตี้​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า เซิ่ง​มี​ต๋า​เหมือน​เปล๋วไฟ​กับ มี​ตี๋น​เหมือน​ตองแดง​ตี้​เหลื้อม​มาบๆ อู้​ว่า 19เฮา​ฮู้​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​เยียะ กับ​ความ​ฮัก ความ​เจื้อ ก๋าน​ฮับใจ๊ ตึง​ความ​อดทน​ตี้​หมู่​ต้าน​มี เฮา​ฮู้​ว่า​บ่าเดี่ยว​นี้​หมู่​ต้าน​เยียะ​นัก​เหลือ​ตี้​เกย​เยียะ​เมื่อ​เก๊าหัวที​แหม​ก่อน 20แต่​เฮา​มี​เรื่อง​ตี้​จะ​ต่อ​ว่า​หมู่​ต้าน คือ​หมู่​ต้าน​อดทน​ฟัง​แม่ญิง​คน​นั้น​ตี้​จื้อ​เยเซเบล​ผู้​ตี้​ยก​ตั๋ว​เก่า​ว่า​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า กำสอน​ของ​นาง​ล่อลวง​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​เฮา​หื้อ​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ กับ​หื้อ​กิ๋น​ของกิ๋น​ตี้​เกย​เอา​ไป​ปู่จา​ฮูป​เคารพ​แล้ว 21เฮา​ได้​หื้อ​โอกาส​นาง​กลับใจ๋​จาก​บาป แต่​นาง​ก็​บ่ยอม​หยุด​เยียะ​สิ่ง​บ่ดี​หมู่​นั้น​ของ​นาง 22ผ่อ​เน่อ เฮา​จะ​เยียะ​หื้อ​แม่ญิง​คน​นั้น​นอน​บน​ตี้นอน​คน​ป่วย แล้ว​คน​ตังหลาย​ตี้​ล่วง​ประเวณี​กับ​นาง เฮา​จะ​หื้อ​เขา​ได้ฮับ​ความ​ตุ๊ก​ทรมาน เว้น​แต่​ว่า​คน​หมู่​นั้น​จะ​ย้าง​เยียะ​บาป​ตี้​ได้​เยียะ​กับ​นาง 23เฮา​จะ​ฆ่า​หมู่​ลูก​ศิษย์​ของ​นาง แล้ว​คริสตจักร​ตังหลาย​จะ​ฮู้​ว่า เฮา​เป๋น​ผู้​ตี้​หยั่ง​ฮู้​กำกึ๊ด​กับ​จิตใจ๋​ของ​คน เฮา​จะ​ตอบแตน​หมู่​ต้าน​แต่​ละ​คน​ต๋าม​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​ได้​เยียะ​ลง​ไป 24สำหรับ​หมู่​ต้าน​ตี้​เหลือ​อยู่​ใน​เมือง​ธิยาทิรา ตี้​บ่ได้​เยียะ​ต๋าม​กำสอน​ของ​นาง กับ​ยัง​บ่ฮู้จัก​สิ่ง​ตี้​บาง​คน​ฮ้อง​ว่า ‘ความ​จริง​อัน​ล้ำเลิ็ก​ตี้​มา​จาก​ซาต๋าน’ เฮา​จะ​บ่มอบ​ภาระ​อื่น​หื้อ​หมู่​ต้าน​แหม 25แต่​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​มี​อยู่​แล้ว​นั้น ก็​หื้อ​ฮักษา​ไว้​หื้อ​ดี​จ๋น​กว่า​เฮา​จะ​มา

26“คน​ตี้​มี​ชัย กับ​เยียะ​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​เฮา​ไว้​จ๋น​เถิง​ตี้​สุด เฮา​จะ​หื้อ​เขา​มี​อำนาจ​ปกครอง​จ้าด​ตังหลาย

27‘เขา​จะ​ปกครอง​จ้าด​ตังหลาย​โดย​คทา​เหล็ก

เขา​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​นั้น​แตก​ออก​เป๋น​เสี่ยงๆ เหมือน​กับ​หม้อ​ดินเผา​ตี้​โดน​ตุ๊บ’

28เฮา​จะ​หื้อ​อำนาจ​กับ​เขา​อย่าง​เดียว​กับ​ตี้​เฮา​ได้ฮับ​จาก​พระบิดา​ของ​เฮา กับ​เฮา​จะ​มอบ​ดาว​ประจ๋ำ​ฮุ่ง​หื้อ​แก่​คน​นั้น 29ใผ​ยอม​ฟัง​ก็​หื้อ​ฟัง​สิ่ง​ตี้​พระวิญญาณ​บอก​กับ​คริสตจักร​ต่างๆ เต๊อะ