Search form

วิวรณ์ 2:1

ส่ง​ข่าว​ไป​เถิง​คริสตจักร​ใน​เมือง​เอเฟซัส

1“หื้อ​เขียน​เถิง​ทูตสวรรค์​ของ​คริสตจักร​ใน​เมือง​เอเฟซัส​ว่า

พระองค์​ผู้​ตี้​ก๋ำ​ดาว​ตึง​เจ็ด​ดวง​ใน​มือ​ขวา กับ​เตียว​อยู่​ก๋าง​ขา​ตั้ง​โกมไฟ​คำ​ตึง​เจ็ด​อัน​อู้​ว่า