Search form

วิวรณ์ 2:10

10บ่ต้อง​กั๋ว​เลย​เถิง​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​จะ​ต้อง​ทน​ตุ๊ก​ทรมาน​นั้น ฟัง​หื้อ​ดี​เน่อ มาร​จะ​ยับ​หมู่​ต้าน​บาง​คน​ขัง​คอก​เปื้อ​ทดสอบ​หมู่​ต้าน ต้าน​ตังหลาย​จะ​ทน​ตุ๊ก​ทรมาน​เป๋น​เวลา​สิบ​วัน แต่​จง​ซื่อสัตย์​ต่อ​เฮา​ตลอด​จ๋น​ต๋าย แล้ว​เฮา​จะ​หื้อ​มงกุฎ​แห่ง​จีวิต​แก่​หมู่​ต้าน