Search form

วิวรณ์ 2:11

11“ใผ​ยอมฟัง​ก็​หื้อ​ฟัง​สิ่ง​ตี้​พระวิญญาณ​บอก​กับ​คริสตจักร​ต่างๆ เต๊อะ แล้ว​ใผ​ตี้​มี​ชัย จะ​บ่ได้ฮับ​อันตราย​จาก​ความ​ต๋าย​เตื้อ​สุดต๊าย​