Search form

วิวรณ์ 2:12

ส่ง​ข่าว​ไป​คริสตจักร​เมือง​เปอร์กามัม

12“หื้อ​เขียน​เถิง​ทูตสวรรค์​ของ​คริสตจักร​ใน​เมือง​เปอร์กามัม​ว่า

“พระองค์​ผู้​ก๋ำ​ดาบ​สอง​คม​อู้​ว่า