Search form

วิวรณ์ 2:17

17“ใผ​ยอม​ฟัง​ก็​หื้อ​ฟัง​สิ่ง​ตี้​พระวิญญาณ​บอก​กับ​คริสตจักร​ต่างๆ เต๊อะ แล้ว​ใผ​ตี้​มี​ชัย เฮา​จะ​หื้อ​มานา ตี้​เก็บ​ซ่อน​อยู่ กับ​จะ​หื้อ​หิน​สี​ขาว​เซิ่ง​เขียน​จื้อ​ใหม่​แก่​คน​นั้น บ่มี​ใผ​ฮู้​จื้อ​นั้น​นอก​จาก​คน​ตี้​ได้ฮับ​เต้าอั้น