Search form

วิวรณ์ 2:18

ส่ง​ข่าว​ไป​เถิง​คริสตจักร​ใน​เมือง​ธิยาทิรา

18“หื้อ​เขียน​เถิง​ทูตสวรรค์​ของ​คริสตจักร​ใน​เมือง​ธิยาทิรา​ว่า

พระองค์​ผู้​ตี้​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า เซิ่ง​มี​ต๋า​เหมือน​เปล๋วไฟ​กับ มี​ตี๋น​เหมือน​ตองแดง​ตี้​เหลื้อม​มาบๆ อู้​ว่า