Search form

วิวรณ์ 2:2

2เฮา​ฮู้​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​เยียะ ฮู้​เถิง​ก๋าน​หนัก​ตี้​หมู่​ต้าน​เยียะ ฮู้​เถิง​ความ​อดทน​อย่าง​หนัก​ของ​หมู่​ต้าน ฮู้​ว่า​หมู่​ต้าน​ทน​บ่ไหว​กับ​คน​บ่ดี​หมู่​นั้น กับ​หมู่​ต้าน​ก็​ได้​ทดสอบ​คน​หมู่​นั้น​ตี้​แอบ​อ้าง​เป๋น​หมู่​อัครทูต แต๊ๆ บ่ใจ้ แล้ว​หมู่​ต้าน​ก็​หัน​ได้​ว่า​หมู่​เขา​ขี้​จุ