Search form

วิวรณ์ 2:24

24สำหรับ​หมู่​ต้าน​ตี้​เหลือ​อยู่​ใน​เมือง​ธิยาทิรา ตี้​บ่ได้​เยียะ​ต๋าม​กำสอน​ของ​นาง กับ​ยัง​บ่ฮู้จัก​สิ่ง​ตี้​บาง​คน​ฮ้อง​ว่า ‘ความ​จริง​อัน​ล้ำเลิ็ก​ตี้​มา​จาก​ซาต๋าน’ เฮา​จะ​บ่มอบ​ภาระ​อื่น​หื้อ​หมู่​ต้าน​แหม