Search form

วิวรณ์ 2:27

27‘เขา​จะ​ปกครอง​จ้าด​ตังหลาย​โดย​คทา​เหล็ก

เขา​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​นั้น​แตก​ออก​เป๋น​เสี่ยงๆ เหมือน​กับ​หม้อ​ดินเผา​ตี้​โดน​ตุ๊บ’