Search form

วิวรณ์ 2:28

28เฮา​จะ​หื้อ​อำนาจ​กับ​เขา​อย่าง​เดียว​กับ​ตี้​เฮา​ได้ฮับ​จาก​พระบิดา​ของ​เฮา กับ​เฮา​จะ​มอบ​ดาว​ประจ๋ำ​ฮุ่ง​หื้อ​แก่​คน​นั้น