Search form

วิวรณ์ 2:5

5ย้อน​จาอั้น ลอง​กึ๊ด​ผ่อ​ลอ​ว่า หมู่​ต้าน​ได้​หลงผิด​ไป​จาก​สภาพ​เก่า​มอกใด หื้อ​กลับใจ๋​จาก​บาป​แล้ว​ปิ๊ก​ไป​เยียะ​เหมือน​เก่า​ตี้​เกย​เยียะ​ตั้งแต่​หัวที​นั้น ถ้า​บ่จาอั้น เฮา​จะ​มา​หา​หมู่​ต้าน กับ​จะ​เอา​ขา​ตั้ง​โกมไฟ​คำ​ของ​หมู่​ต้าน​ออก​ไป​จาก​ตี้​ของ​มัน​เหีย