Search form

วิวรณ์ 2:6

6แต่​หมู่​ต้าน​ก็​ยัง​มี​ข้อ​ดี​อยู่ คือ​หมู่​ต้าน​จัง​ใน​สิ่ง​ตี้​หมู่​นิโคเลาส์​เยียะ เซิ่ง​ตั๋ว​เฮา​ก็​จัง​เหมือน​กั๋น