Search form

วิวรณ์ 20:11

ก๋าน​ตัดสิน​ของ​พระเจ้า​เตื้อ​สุดต๊าย

11แล้ว​ข้าพเจ้า​หัน​บัลลังก์​ใหญ่​สี​ขาว​กับ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์​นั้น เมื่อ​พระองค์​มา​ป๋ากฏ แผ่นดิน​โลก​กับ​สวรรค์​ก็​หาย​ไป​บ่เหลือ​ฮอย​หื้อ​ใผ​หัน​แหม​เลย