Search form

วิวรณ์ 20:12

12ข้าพเจ้า​หัน​คน​ตังหลาย​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว บ่ว่า​ผู้​ยิ่งใหญ่​กาว่า​ผู้​หน้อย ยืน​อยู่​ต่อ​หน้า​บัลลังก์​นั้น มี​หนังสือ​หลาย​เล่ม​เปิด​ออก​อยู่ กับ​มี​หนังสือ​แหม​เล่ม​นึ่ง​ถูก​เปิด​ออก​ตวย คือ​หนังสือ​แห่ง​จีวิต คน​ต๋าย​หมู่​นั้น​ได้ฮับ​ก๋าน​ตัดสิน​ต๋าม​สิ่ง​ตี้​เขา​เยียะ​ไป ตี้​ได้​บันทึก​ไว้​ใน​หนังสือ​หมู่​นั้น