Search form

วิวรณ์ 20:13

13คน​ตังหลาย​ตี้​ต๋าย​อยู่​ใน​ทะเล​ก็​ขึ้น​มา ความ​ต๋าย​กับ​แดน​คน​ต๋าย​ก็​ได้​ส่ง​คน​ตังหลาย​ตี้​อยู่​ตี้​หั้น​ขึ้น​มา​เหมือน​กั๋น หมู่​คน​ต๋าย​กู้​คน​ได้ฮับ​ก๋าน​ตัดสิน​ต๋าม​สิ่ง​ตี้​หมู่​เขา​ได้​เยียะ​ลง​ไป