Search form

วิวรณ์ 20:2

2ต้าน​ได้​ยับ​มังกร​ใหญ่​ตี้​เป๋น​งู​โบราณ ตี้​ฮ้อง​กั๋น​ว่า มาร​กาว่า​ซาต๋าน แล้ว​เอา​เจื้อก​เหล็ก​ล่าม​มัน​ไว้​นึ่ง​ปัน​ปี๋