Search form

วิวรณ์ 20:3

3แล้ว​ทูตสวรรค์​ก็​โจ้ง​มังกร​ตั๋ว​นี้​ลง​ไป​ใน​ขุม​ตี้​เลิ็ก​ตี้​สุด​กับ​ใส่​ขะแจ๋​ปะตู๋​ตาง​เข้า แล้ว​จ๊ำ​ก๋า​ขัง​มัน​ไว้​อย่าง​แน่นหนา เปื้อ​มัน​จะ​บ่สามารถ​ไป​ล่อลวง​จ้าด​ต่างๆ ได้​แหม​เป๋น​เวลา​นึ่ง​ปัน​ปี๋ หลังจาก​นั้น​จะ​ปล่อย​หื้อ​มัน​ออก​มา​แหม​เป๋น​เวลา​สั้นๆ