Search form

วิวรณ์ 20:4

4แล้ว​ข้าพเจ้า​หัน​บัลลังก์​ต่างๆ กับ​ผู้​ตี้​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์​นั้น หมู่​เขา​ได้ฮับ​สิทธิ​อำนาจ​ตี้​จะ​ตัดสิน หมู่​เขา​เป๋น​หมู่​วิญญาณ​ของ​ผู้​ตี้​ถูก​กก​คอ ย้อน​ได้​บอก​กำพยาน​ตี้​พระเยซู​ได้​เปิดเผย​หื้อ​ฮู้ กับ​ย้อน​ได้​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า หมู่​เขา​บ่ได้​นมัสก๋าน​สัตว์​ฮ้าย​กาว่า​ฮูป​ปั้น​ของ​มัน กับ​บ่ได้​ฮับ​เครื่องหมาย​ของ​มัน​ติด​บน​หน้าผาก กาว่า​บน​มือ​ของ​หมู่​เขา หมู่​เขา​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย แล้ว​ได้​ปกครอง​ฮ่วม​กับ​พระคริสต์​เป๋น​เวลา​นึ่ง​ปัน​ปี๋