Search form

วิวรณ์ 20:5

5(​ส่วน​คน​ต๋าย​คน​อื่นๆ ตี้​เหลือ บ่ได้​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย จ๋น​กว่า​จะ​ผ่าน​ไป​นึ่ง​ปัน​ปี๋​) นี่​คือ​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​เตื้อ​ตี้​นึ่ง