Search form

วิวรณ์ 20:8

8มัน​จะ​ออก​ไป​หลอกลวง​กู้​จ้าด​ใน​โลก​นี้ ตี้​มี​จื้อ​ว่า โกก กับ มาโกก มัน​จะ​รวบรวม​จ้าด​ตังหลาย​เปื้อ​ไป​เยียะ​สงคราม หมู่​เขา​จะ​มี​จ๋ำนวน​นัก​ขนาด​เหมือน​กับ​เม็ด​ทราย​ตี้​อยู่​ต๋าม​ฮิม​ฝั่ง​ทะเล