Search form

วิวรณ์ 21:12

12เมือง​นั้น​มี​ก่ำแปง​สูง​ใหญ่​ตี้​มี​ปะตู๋​อยู่​สิบ​สอง​บาน แต่​ละ​บาน​มี​ทูตสวรรค์​ยืน​เฝ้า​อยู่​นึ่ง​องค์ แต่​ละ​ปะตู๋​ก็​มี​จื้อ​นึ่ง​จาก​สิบ​สอง​ผะกุ๋น​ของ​อิสราเอล​เขียน​ไว้