Search form

วิวรณ์ 21:14

14ก่ำแปง​เมือง​แป๋ง​อยู่​บน​ฐาน​หิน​สิบ​สอง​ก้อน บน​ฐาน​หิน แต่​ละ​อัน​นั้น​มี​จื้อ​ของ​อัครทูต​สิบ​สอง​คน​ของ​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​เขียน​ติด​ไว้​คน​ละ​ฐาน