Search form

วิวรณ์ 21:15

15ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​อู้​กับ​ข้าพเจ้า​ก๋ำ​ไม้​วัด​มอก​คำ เปื้อ​ตี้​จะ​เอา​ไว้​วัด​ขนาด​ของ​เมือง ตึง​ปะตู๋ กับ​ก่ำแปง​ต่างๆ