Search form

วิวรณ์ 21:16

16เมือง​นั้น​เป๋น​ฮูป​สี่​เหลี่ยม​เต้า​กั๋น​กู้​ด้าน เซิ่ง​มี​ความ​ยาว​เต้า​กับ​ความ​กว้าง ทูต​องค์​นั้น​จึง​ได้​เอา​ไม้มอก​วัด​ขนาด​ของ​เมือง เซิ่ง​วัด​ความ​กว้าง ความ​ยาว​กับ​ความ​สูง​ได้​เต้า​กั๋น​หมด คือ​สอง​ปัน​สี่​ร้อย​กิโลเมตร