Search form

วิวรณ์ 21:19

19ฐาน​หิน​สิบ​สอง​ฐาน​ของ​ก่ำแปง​เมือง แต่งหย้อง​ด้วย​เพชรพลอย​ต่างๆ ฐาน​ตี้​นึ่ง​เป๋น​แจสเพอร์ ฐาน​ตี้​สอง​เป๋น​ไพลิน ฐาน​ตี้​สาม​เป๋น​หินโมรา ฐาน​ตี้​สี่​เป๋น​มรกต