Search form

วิวรณ์ 21:2

2ข้าพเจ้า​หัน​เมือง​บริสุทธิ์ คือ​กรุง​เยรูซาเล็ม​แห่ง​ใหม่ เซิ่ง​มา​จาก​พระเจ้า​ลง​มา​จาก​สวรรค์ เมือง​นี้​ได้​เกียม​ไว้​พร้อม​แล้ว เหมือน​กับ​เจ้าสาว​ตี้​แต่งตั๋ว​งาม​ไว้​ถ้า​ฮับ​คน​ตี้​จะ​เป๋น​ผัว​ของ​นาง