Search form

วิวรณ์ 21:22

22ข้าพเจ้า​บ่หัน​พระวิหาร​ใน​เมือง​นั้น​เลย ย้อน​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​สูงสุด​กับ​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​ก็​คือ​พระวิหาร​นั้น​เอง