Search form

วิวรณ์ 21:23

23เมือง​นี้​บ่จ๋ำเป๋น​ต้อง​มี​แสง​สว่าง​จาก​ดวง​ตะวัน​กาว่า​ดวงเดือน ย้อน​รัศมี​ของ​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เมือง​นี้​เป่งแจ้ง ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​เป๋น​โกม​ไฟ​ของ​เมือง​นี้