Search form

วิวรณ์ 21:24

24จ้าด​ตังหลาย​ก็​จะ​เตียว​โดย​ใจ๊​แสง​จาก​เมือง​นี้ กับ​หมู่​กษัตริย์​บน​โลก​จะ​นำ​เอา​ความ​มั่งคั่ง​ของ​ต๋น​เข้า​มา​สู่​เมือง​นี้