Search form

วิวรณ์ 21:3

3ข้าพเจ้า​ได้ยิน​เสียง​ดัง​จาก​บัลลังก์​อู้​ว่า “ผ่อ​เต๊อะ ตี้​อยู่​ของ​พระเจ้า​ก็​อยู่​กับ​มนุษย์​แล้ว พระองค์​จะ​อยู่​กับ​หมู่​เขา หมู่​เขา​จะ​เป๋น​คน​ของ​พระองค์ พระเจ้า​เอง​ก็​จะ​อยู่​กับ​หมู่​เขา เป๋น​พระเจ้า​ของ​หมู่​เขา