Search form

วิวรณ์ 21:5

5หลังจาก​นั้น ผู้​ตี้​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์​อู้​ว่า “ผ่อ​นี่​เต๊อะ เฮา​ก่ำลัง​สร้าง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ขึ้น​มา​ใหม่” กับ​อู้​แหม​ว่า “เขียน​เรื่อง​นี้​ไว้ ย้อน​กำ​อู้​หมู่​นี้​เจื้อถือ​ได้​เป๋น​เรื่อง​แต๊”