Search form

วิวรณ์ 21:6

6แล้ว​พระเจ้า​อู้​กับ​ข้าพเจ้า​ว่า “สำเร็จ​แล้ว เฮา​เป๋น​อัลฟา กับ โอเมกา คือ​เป๋น​จุด​ตั้งเก๊า​กับ​จุด​สุด​ต๊าย ถ้า​ใผ​ใค่​กิ๋น​น้ำ เฮา​จะ​หื้อ​ผู้​นั้น​กิ๋น​จาก​ต๋า​น้ำ​แห่ง​จีวิต โดย​บ่ต้อง​ซื้อ