Search form

วิวรณ์ 22

แม่น้ำ​ตี้​หื้อ​จีวิต

1จาก​นั้น​ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​หื้อ​ข้าพเจ้า​ผ่อ​แม่น้ำ​เซิ่ง​มี​น้ำ​ตี้​หื้อ​จีวิต น้ำ​นั้น​ใส​เหมือน​แก้ว​เจียระไน ไหล​ออก​มา​จาก​บัลลังก์​ของ​พระเจ้า​กับ​ของ​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น 2มัน​ไหล​ลง​มา​ตี้​ก๋าง​ถนน​หนตาง​ของ​เมือง ฮิม​สอง​ฝั่ง​ของ​แม่​น้ำ​มี​เก๊าไม้​ตี้​หื้อ​จีวิต ตี้​ออก​หน่วย​ปี๋​ละ​สิบ​สอง​เตื้อ เดือน​ละ​เตื้อ ส่วน​ใบ​ของ​เก๊า​นั้น​เอา​ไว้​ฮักษา​จ้าด​ตังหลาย​หื้อ​หาย​โรค 3ใน​เมือง​บ่มี​สิ่ง​ใด​ตี้​พระเจ้า​สาป​แจ้ง​เลย บัลลังก์​ของ​พระเจ้า​กับ​ของ​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​จะ​อยู่​ใน​เมือง​นี้ กับ​หมู่​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์​จะ​กราบ​ไหว้​พระองค์ 4หมู่​เขา​จะ​หัน​หน้า​ของ​พระองค์ กับ​จื้อ​ของ​พระองค์​จะ​อยู่​บน​หน้าผาก​ของ​หมู่​เขา 5จะ​บ่มี​เมื่อคืน​แหม​ต่อ​ไป จะ​บ่มี​ใผ​ต้องก๋าน​แสง​จาก​โกม​ไฟ​กาว่า​แสง​ตะวัน ย้อน​พระเจ้า​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​จะ​เป๋น​แสง​สว่าง​หื้อ​หมู่​เขา หมู่​เขา​จะ​ปกครอง​ตลอดไป

พระเยซู​จะ​มา

6แล้ว​ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​อู้​กับ​ข้าพเจ้า​ว่า “กำ​อู้​หมู่​นี้​เจื้อถือ​ได้ เป๋น​ความ​จริง องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ผู้​เป๋น​พระเจ้า​ของ​จิตวิญญาณ​ของ​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระองค์ ได้​ส่ง​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์​หื้อ​ไป​แสดง​หื้อ​หมู่​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์​หัน​เถิง​สิ่ง​ต่างๆ ตี้​จะ​ต้อง​เกิด​ขึ้น​เวยๆ นี้”

7“ผ่อ​เต๊อะ เฮา​ก่ำลัง​จะ​มา​เวยๆ นี้ คน​ตี้​เจื้อฟัง​กำ​ตวายตั๊ก​ตี้​ได้​เปิดเผย​ไว้​แล้ว​ใน​หนังสือ​เล่ม​นี้​ก็​เป๋น​สุข”

8ข้าพเจ้า​คือ​ยอห์น คน​ตี้​ได้ยิน​กับ​ได้​หัน​สิ่ง​ต่างๆ หมู่​นี้ เมื่อ​ข้าพเจ้า​ได้ยิน​กับ​ได้​หัน​แล้ว ข้าพเจ้า​ก็​ก้ม​ตั๋ว​ลง​เปื้อ​จะ​หมอบ​ลง​นมัสก๋าน​ตี้​ตี๋น​ทูตสวรรค์​ตี้​ได้​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​หัน​สิ่ง​ต่างๆ หมู่​นี้ 9แต่​ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​บอก​ข้าพเจ้า​ว่า “บ่ดี​เยียะ​จาอี้ ย้อน​เฮา​ก็​เป๋น​เปื้อน​ผู้​ฮับใจ๊​ตวย​กั๋น​กับ​เจ้า กับ​ปี้น้อง​ของ​เจ้า​ตี้​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า ตึง​กู้​คน​ตี้​เจื้อฟัง​ถ้อยกำ​ใน​หนังสือ​เล่ม​นี้ จง​นมัสก๋าน​พระเจ้า​เต๊อะ”

10แล้ว​ต้าน​อู้​กับ​ข้าพเจ้า​ว่า “ห้าม​เก็บ​กำ​ตวายตั๊ก​ตี้​ได้​เปิดเผย​ไว้​ใน​หนังสือ​เล่ม​นี้​เป๋น​ความ​ลับ ย้อน​ใก้​เถิง​เวลา​ตี้​เรื่อง​หมู่​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​แล้ว 11ปล่อย​คน​ตี้​เยียะ​ผิด​หื้อ​เยียะ​ผิด​ต่อ​ไป คน​ลามก​ก็​หื้อ​ลามก​ต่อ​ไป ส่วน​คน​ตี้​เยียะ​ถูก​ก็​หื้อ​เยียะ​จาอั้น​ต่อ​ไป คน​บริสุทธิ์​ก็​หื้อ​เป๋น​คน​บริสุทธิ์​ต่อ​ไป”

12“ฟัง​หื้อ​ดี เฮา​ก่ำลัง​จะ​มา​เวยๆ นี้ จะ​เอา​รางวัล​มา​ตวย เปื้อ​จะ​ตอบแตน​แต่​ละ​คน​ต๋าม​ตี้​เขา​เยียะ 13เฮา​คือ​อัลฟา​กับ​โอเมกา เป๋น​เก๊า​กับ​เป๋น​ป๋าย เป๋น​จุด​ตั้งเก๊า​กับ​จุด​สุดต๊าย 14หมู่​คน​ตี้​ซ่วย​ล้าง​เสื้อ​คุม​ของ​ต๋น​ก็​เป๋น​สุข เขา​จะ​ได้​มี​สิทธิ์​กิ๋น​จาก​เก๊าไม้​ตี้​หื้อ​จีวิต กับ​ผ่าน​ปะตู๋​เข้า​ไป​ใน​เมือง​ได้ 15ส่วน​คน​ตี้​อยู่​นอก​เมือง​เป๋น​หมู่​หมา คือ​คน​ตี้​ใจ๊​เวทมนตร์​กาถา คน​ตี้​ล่วง​ประเวณี คน​ตี้​ฆ่า​คน​อื่น คน​ตี้​กราบ​ไหว้​ฮูป​เคารพ กับ​คน​ตี้​ฮัก​ก๋าน​ขี้​จุ​กับ​จุ​อยู่​ตลอด​เวลา 16เฮา​คือ​เยซู ได้​ส่ง​ทูตสวรรค์​ของ​เฮา​หื้อ​มา​เป๋น​พยาน​กับ​หมู่​ต้าน เกี่ยวกับ​สิ่ง​ต่างๆ หมู่​นี้ เปื้อ​เป๋น​ประโยชน์​แก่​หมู่​ต้าน​ใน​คริสตจักร​ต่างๆ เฮา​สืบ​เจื๊อสาย​มา​จาก​ครอบครัว​ของ​กษัตริย์​ดาวิด เฮา​คือ​ดาว​ประจ๋ำ​ฮุ่ง​ตี้​สุกใส”

17พระวิญญาณ​กับ​เจ้าสาว​อู้​ว่า “มา​เต๊อะ” ขอ​หื้อ​คน​ตี้​ได้ยิน​เรื่อง​นี้​อู้​ว่า “มา​เต๊อะ” ขอ​หื้อ​คน​ตี้​ใค่​อยาก​กิ๋น​น้ำ​มา ใผ​ก็​ต๋าม​ตี้​ใค่​ได้​ก็​จะ​ได้ฮับ​น้ำ​แห่ง​จีวิต​โดย​บ่ต้อง​ซื้อ​เลย

18ข้าพเจ้า​ยอห์น​ขอ​เตื๋อน​กู้​คน​ตี้​ได้ยิน​กำ​ตวายตั๊ก​ตี้​ได้​เปิด​เผย​ไว้​แล้ว​ใน​หนังสือ​เล่ม​นี้​ว่า ถ้า​คน​ใด​เตื่อม​แถ้ง​อะหยัง​เข้า​ไป​ใน​กำ​หมู่​นี้ พระเจ้า​จะ​เตื่อม​แถ้ง​ความ​ฉิบหาย​ต่างๆ ตี้​ได้​เขียน​ไว้​แล้ว​ใน​หนังสือ​เล่ม​นี้​หื้อ​กับ​เขา 19ถ้า​เขา​ตัด​กำ​ตวายตั๊ก​ตี้​ได้​เปิดเผย​ไว้​แล้ว​ใน​หนังสือ​เล่ม​นี้​ออก​ไป พระเจ้า​ก็​จะ​ตัด​สิทธิ์​เขา​บ่หื้อ​กิ๋น​ผล​จาก​เก๊าไม้​แห่ง​จีวิต กับ​บ่หื้อ​เข้า​ไป​ใน​เมือง​บริสุทธิ์​นั้น​ต๋าม​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​หนังสือ​เล่ม​นี้ 20พระองค์​ผู้​ตี้​ได้​เป๋น​พยาน​เรื่อง​นี้​อู้​ว่า “แม่น​แล้ว เฮา​ก่ำลัง​จะ​มา​เวยๆ นี้” อาเมน ขอ​หื้อ​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​มา​เวยๆ เต๊อะ 21ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​กู้​คน​ได้ฮับ​พระคุณ​จาก​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เต๊อะ อาเมน