Search form

วิวรณ์ 22:1

แม่น้ำ​ตี้​หื้อ​จีวิต

1จาก​นั้น​ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​หื้อ​ข้าพเจ้า​ผ่อ​แม่น้ำ​เซิ่ง​มี​น้ำ​ตี้​หื้อ​จีวิต น้ำ​นั้น​ใส​เหมือน​แก้ว​เจียระไน ไหล​ออก​มา​จาก​บัลลังก์​ของ​พระเจ้า​กับ​ของ​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น