Search form

วิวรณ์ 22:10

10แล้ว​ต้าน​อู้​กับ​ข้าพเจ้า​ว่า “ห้าม​เก็บ​กำ​ตวายตั๊ก​ตี้​ได้​เปิดเผย​ไว้​ใน​หนังสือ​เล่ม​นี้​เป๋น​ความ​ลับ ย้อน​ใก้​เถิง​เวลา​ตี้​เรื่อง​หมู่​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​แล้ว