Search form

วิวรณ์ 22:14

14หมู่​คน​ตี้​ซ่วย​ล้าง​เสื้อ​คุม​ของ​ต๋น​ก็​เป๋น​สุข เขา​จะ​ได้​มี​สิทธิ์​กิ๋น​จาก​เก๊าไม้​ตี้​หื้อ​จีวิต กับ​ผ่าน​ปะตู๋​เข้า​ไป​ใน​เมือง​ได้