Search form

วิวรณ์ 22:15

15ส่วน​คน​ตี้​อยู่​นอก​เมือง​เป๋น​หมู่​หมา คือ​คน​ตี้​ใจ๊​เวทมนตร์​กาถา คน​ตี้​ล่วง​ประเวณี คน​ตี้​ฆ่า​คน​อื่น คน​ตี้​กราบ​ไหว้​ฮูป​เคารพ กับ​คน​ตี้​ฮัก​ก๋าน​ขี้​จุ​กับ​จุ​อยู่​ตลอด​เวลา