Search form

วิวรณ์ 22:17

17พระวิญญาณ​กับ​เจ้าสาว​อู้​ว่า “มา​เต๊อะ” ขอ​หื้อ​คน​ตี้​ได้ยิน​เรื่อง​นี้​อู้​ว่า “มา​เต๊อะ” ขอ​หื้อ​คน​ตี้​ใค่​อยาก​กิ๋น​น้ำ​มา ใผ​ก็​ต๋าม​ตี้​ใค่​ได้​ก็​จะ​ได้ฮับ​น้ำ​แห่ง​จีวิต​โดย​บ่ต้อง​ซื้อ​เลย