Search form

วิวรณ์ 22:18

18ข้าพเจ้า​ยอห์น​ขอ​เตื๋อน​กู้​คน​ตี้​ได้ยิน​กำ​ตวายตั๊ก​ตี้​ได้​เปิด​เผย​ไว้​แล้ว​ใน​หนังสือ​เล่ม​นี้​ว่า ถ้า​คน​ใด​เตื่อม​แถ้ง​อะหยัง​เข้า​ไป​ใน​กำ​หมู่​นี้ พระเจ้า​จะ​เตื่อม​แถ้ง​ความ​ฉิบหาย​ต่างๆ ตี้​ได้​เขียน​ไว้​แล้ว​ใน​หนังสือ​เล่ม​นี้​หื้อ​กับ​เขา