Search form

วิวรณ์ 22:19

19ถ้า​เขา​ตัด​กำ​ตวายตั๊ก​ตี้​ได้​เปิดเผย​ไว้​แล้ว​ใน​หนังสือ​เล่ม​นี้​ออก​ไป พระเจ้า​ก็​จะ​ตัด​สิทธิ์​เขา​บ่หื้อ​กิ๋น​ผล​จาก​เก๊าไม้​แห่ง​จีวิต กับ​บ่หื้อ​เข้า​ไป​ใน​เมือง​บริสุทธิ์​นั้น​ต๋าม​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​หนังสือ​เล่ม​นี้