Search form

วิวรณ์ 22:2

2มัน​ไหล​ลง​มา​ตี้​ก๋าง​ถนน​หนตาง​ของ​เมือง ฮิม​สอง​ฝั่ง​ของ​แม่​น้ำ​มี​เก๊าไม้​ตี้​หื้อ​จีวิต ตี้​ออก​หน่วย​ปี๋​ละ​สิบ​สอง​เตื้อ เดือน​ละ​เตื้อ ส่วน​ใบ​ของ​เก๊า​นั้น​เอา​ไว้​ฮักษา​จ้าด​ตังหลาย​หื้อ​หาย​โรค