Search form

วิวรณ์ 22:20

20พระองค์​ผู้​ตี้​ได้​เป๋น​พยาน​เรื่อง​นี้​อู้​ว่า “แม่น​แล้ว เฮา​ก่ำลัง​จะ​มา​เวยๆ นี้” อาเมน ขอ​หื้อ​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​มา​เวยๆ เต๊อะ