Search form

วิวรณ์ 22:3

3ใน​เมือง​บ่มี​สิ่ง​ใด​ตี้​พระเจ้า​สาป​แจ้ง​เลย บัลลังก์​ของ​พระเจ้า​กับ​ของ​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​จะ​อยู่​ใน​เมือง​นี้ กับ​หมู่​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์​จะ​กราบ​ไหว้​พระองค์