Search form

วิวรณ์ 22:6

พระเยซู​จะ​มา

6แล้ว​ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​อู้​กับ​ข้าพเจ้า​ว่า “กำ​อู้​หมู่​นี้​เจื้อถือ​ได้ เป๋น​ความ​จริง องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ผู้​เป๋น​พระเจ้า​ของ​จิตวิญญาณ​ของ​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระองค์ ได้​ส่ง​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์​หื้อ​ไป​แสดง​หื้อ​หมู่​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์​หัน​เถิง​สิ่ง​ต่างๆ ตี้​จะ​ต้อง​เกิด​ขึ้น​เวยๆ นี้”