Search form

วิวรณ์ 22:9

9แต่​ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​บอก​ข้าพเจ้า​ว่า “บ่ดี​เยียะ​จาอี้ ย้อน​เฮา​ก็​เป๋น​เปื้อน​ผู้​ฮับใจ๊​ตวย​กั๋น​กับ​เจ้า กับ​ปี้น้อง​ของ​เจ้า​ตี้​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า ตึง​กู้​คน​ตี้​เจื้อฟัง​ถ้อยกำ​ใน​หนังสือ​เล่ม​นี้ จง​นมัสก๋าน​พระเจ้า​เต๊อะ”