Search form

วิวรณ์ 3

ส่ง​ข่าว​ไป​เถิง​คริสตจักร​ใน​เมือง​ซาร์ดิส

1“หื้อ​เขียน​เถิง​ทูตสวรรค์​ของ​คริสตจักร​ใน​เมือง​ซาร์ดิส​ว่า

“พระองค์​ผู้​ปกครอง​วิญญาณ​ตึง​เจ็ด​ดวง​ตี้​ฮับใจ๊​พระเจ้า กับ​มี​ดาว​ตึง​เจ็ด​ดวง พระองค์​อู้​ว่า เฮา​ฮู้​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​เยียะ เฮา​ฮู้​ว่า ใผ​ก็​ถือ​ว่า​หมู่​ต้าน​มี​จีวิต​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​เฮา แต่​แต๊ๆ หมู่​ต้าน​ได้​ต๋าย​แล้ว​ใน​ฝ่าย​วิญญาณ 2ตื่น​ขึ้น​มา​เหีย​เต๊อะ หื้อ​เสริม​สิ่ง​ดี​ตี้​เหลือ​อยู่​หน้อย​ของ​หมู่​ต้าน​นั้น​หื้อ​แข็งแฮง​ขึ้น ก่อน​ตี้​มัน​จะ​ต๋าย​ไป ย้อน​เฮา​หัน​ว่า​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​เยียะ​ตึงหมด​นั้น​บ่ดี​ปอ​ใน​สายต๋า​พระเจ้า​ของ​เฮา 3ย้อน​จาอั้น หื้อ​จดจ๋ำ​กำสอน​ตี้​หมู่​ต้าน​ได้ฮับ​ฟัง​ไว้ หื้อ​เจื้อฟัง​ต๋าม​นั้น​กับ​กลับใจ๋​จาก​บาป​เหีย ถ้า​หมู่​ต้าน​บ่ยอม​ตื่น​ขึ้น​มา เฮา​จะ​มา​หา​หมู่​ต้าน​เหมือน​ขโมย แล้ว​หมู่​ต้าน​จะ​บ่ตัน​ฮู้​ตั๋ว​ว่า​เฮา​จะ​มา​หา​เมื่อ​ใด​เปื้อ​จะ​ลง​โต้ษ​ต้าน 4แต่​จาใด​ก็​ต๋าม​ยัง​มี​สอง​สาม​คน​ใน​เมือง​ซาร์ดิส ตี้​ได้​ฮักษา​เสื้อผ้า​ของ​ตั๋ว​หื้อ​สะอาด​อยู่ ก็​เปิง​แล้ว​ตี้​หมู่​เขา​จะ​ใส่​เสื้อ​สี​ขาว​สะอาด​เตียว​ไป​กับ​เฮา 5คน​ตี้​มี​ชัย จะ​ได้​ใส่​เสื้อผ้า​สี​ขาว​เหมือน​หมู่​เขา แล้ว​เฮา​จะ​บ่ลบ​จื้อ​ของ​เขา​ออก​จาก​หนังสือ​แห่ง​จีวิต แต่​เฮา​จะ​ยืนยัน​ต่อหน้า​พระบิดา​ของ​เฮา​กับ​ต่อหน้า​หมู่​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์​ว่า คนๆ นี้​เป๋น​ของ​เฮา

6“ใผ​ยอม​ฟัง​ก็​หื้อ​ฟัง​สิ่ง​ตี้​พระวิญญาณ​บอก​กับ​คริสตจักร​ต่างๆ เต๊อะ

ส่ง​ข่าว​ไป​คริสตจักร​เมือง​ฟิลาเดลเฟีย

7“หื้อ​เขียน​เถิง​ทูตสวรรค์​ของ​คริสตจักร​ใน​เมือง​ฟิลาเดลเฟีย​ว่า

“พระองค์​ผู้​บริสุทธิ์​ซื่อสัตย์ ตี้​ก๋ำ​ลูก​ขะแจ๋​ของ​กษัตริย์​ดาวิด คือ​ผู้​ตี้​เปิด​ปะตู๋​แล้ว​จะ​บ่มี​ใผ​หับ​ได้ เป๋น​ผู้​ตี้​หับ​ปะตู๋​แล้ว​ก็​บ่มี​ใผ​เปิด​ได้ อู้​ว่า 8เฮา​ฮู้​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​เยียะ ผ่อ​หื้อ​ดี เฮา​ได้​เปิด​ปะตู๋​หื้อ​หมู่​ต้าน​ตี้​บ่มี​ใผ​หับ​ได้ เฮา​ฮู้​ว่า​หมู่​ต้าน​มี​แฮง​หน้อย แต่​หมู่​ต้าน​ก็​ได้​เยียะ​ตวย​กำสอน​ของ​เฮา กับ​บ่ได้​ละ​ความ​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​เฮา 9ส่วน​หมู่​คน​ตี้​เป๋น​ของ​ซาต๋าน ตี้​จุ​ว่า​เป๋น​จาว​ยิว แต่​แต๊ๆ บ่ได้​เป๋น ผ่อ​ไว้​หื้อ​ดี เฮา​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​มา​หมอบ​ลง​ไหว้​ตี้​ตี๋น​ของ​หมู่​ต้าน กับ​เยียะ​หื้อ​คน​หมู่​นั้น​ฮู้​ว่า​เฮา​ฮัก​หมู่​ต้าน 10ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​เจื้อฟัง​กำสั่ง​ตี้​บอก​หื้อ​อด​ไว้ เฮา​จะ​ปกป้อง​หมู่​ต้าน​จาก​เวลา​แห่ง​ความ​ตุ๊กยาก​ตี้​จะ​มา​ทดสอบ​คน​บน​โลก​นี้ 11เฮา​จะ​มา​เวยๆ นี้ แต่​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​มี​อยู่​แล้ว​นั้น ก็​หื้อ​ฮักษา​ไว้​หื้อ​ดี เปื้อ​จะ​บ่มี​ใผ​มา​ลู่​เอา​มงกุฎ​ ไป​จาก​หมู่​ต้าน​ได้ 12เฮา​จะ​ตั้ง​คน​ตี้​มี​ชัย​นั้น​เป๋น​เสา​หลัก​ใน​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า​ของ​เฮา เขา​จะ​อยู่​ตี้​หั้น​ตลอด​ไป เฮา​จะ​เขียน​จื้อ​ของ​พระเจ้า​ของ​เฮา​ลง​บน​ตั๋ว​เขา​กับ​จื้อ​เมือง​ของ​พระเจ้า​ของ​เฮา คือ​กรุง​เยรูซาเล็ม​ใหม่​ของ​พระเจ้า​ตี้​จะ​ลง​มา​จาก​สวรรค์​จาก​พระเจ้า​ของ​เฮา แล้ว​เฮา​จะ​เขียน​จื้อ​ใหม่​ของ​เฮา​ไว้​บน​ตั๋ว​ของ​เขา​ตวย

13“ใผ​ยอม​ฟัง ก็​หื้อ​ฟัง​สิ่ง​ตี้​พระวิญญาณ​บอก​กับ​คริสตจักร​ตางๆ เต๊อะ

ส่ง​ข่าว​ไป​คริสตจักร​เมือง​เลาดีเซีย

14“หื้อ​เขียน​เถิง​ทูตสวรรค์​ของ​คริสตจักร​ใน​เมือง​เลาดีเซีย​ว่า

“นี่​เป๋น​กำ​อู้​ของ​พระองค์​ผู้​ตี้​ได้​จื้อ​ว่า อาเมน ผู้​ตี้​เป๋น​พยาน​ตี้​ซื่อสัตย์​กับ​แต๊​จริง พระเจ้า​ได้​สร้าง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ขึ้น​มา​ผ่าน​ตาง​ผู้​นี้ พระองค์​อู้​ว่า 15เฮา​ฮู้​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​เยียะ หมู่​ต้าน​บ่ฮ้อน​บ่หนาว​ต่อ​เฮา เฮา​ใค่​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้​ฮ้อน​ฮู้​หนาว เลือก​เอา​อย่างใด​อย่าง​นึ่ง​เหีย 16ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​อุ่นๆ บ่ดาย บ่ฮ้อน​แต๊​บ่หนาว​แต๊ เฮา​จะ​ถุย​เจ้า​ออก​จาก​ปาก​ของ​เฮา 17หมู่​ต้าน​อู้​ว่า ‘ข้า​ร่ำรวย​กับ​มั่งคั่ง บ่ขาด​เหลือ​อะหยัง​เลย’ แต่​หมู่​ต้าน​บ่ฮู้​ว่า​ตั๋ว​หมู่​ต้าน​นั้น​น่า​สมเพช​เวทนา น่า​อินดู ยากจ๋น ต๋าบอด กับ​ป๋วย​ตั๋ว​อยู่ 18เฮา​แนะนำ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ซื้อ​คำ​ตี้​ได้​หลอม​ด้วย​ไฟ​หื้อ​บริสุทธิ์​แล้ว​จาก​เฮา เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​ร่ำรวย​แต๊ๆ หื้อ​หมู่​ต้าน​ซื้อ​เสื้อผ้า​สี​ขาว​ไป​ใส่​เปื้อ​จะ​ได้​บ่ต้อง​อาย ย้อน​ป๋วย​ตั๋ว​อยู่ แล้ว​หื้อ​ซื้อ​ยา​มา​ใส่​ต๋า​ของ​หมู่​ต้าน​เปื้อ​จะ​ได้​ผ่อ​หัน 19เฮา​ฮัก​ใผ​เฮา​ก็​จะ​ตักเตื๋อน​กับ​ตี๋สอน​เปื้อ​สอน​คน​นั้น ย้อน​จาอั้น หื้อ​กระตือรือร้น​กับ​กลับใจ๋​จาก​บาป 20ผ่อ​เต๊อะ เฮา​ยืน​ฮ้อง​อยู่​ตี้​ปะตู๋ ถ้า​ใผ​ได้ยิน​เสียง​ของ​เฮา​แล้ว​เปิด​ปะตู๋​ฮับ เฮา​จะ​เข้า​ไป​ตังใน แล้ว​กิ๋น​ข้าว​กิ๋น​น้ำ​ฮ่วม​กั๋น​กับ​คน​นั้น 21เฮา​จะ​หื้อ​สิทธิ์​กับ​คน​นั้น​ตี้​มี​ชัย ได้​นั่ง​บน​บัลลังก์​กับ​เฮา เหมือน​กับ​ตี้​เฮา​มี​ชัย​แล้ว​ได้​นั่ง​กับ​พระบิดา​ของ​เฮา​บน​บัลลังก์​ของ​พระองค์

22“ใผ​ยอมฟัง ก็​หื้อ​ฟัง​สิ่ง​ตี้​พระวิญญาณ​บอก​กับ​คริสตจักร​ต่างๆ เต๊อะ”