Search form

วิวรณ์ 3:1

ส่ง​ข่าว​ไป​เถิง​คริสตจักร​ใน​เมือง​ซาร์ดิส

1“หื้อ​เขียน​เถิง​ทูตสวรรค์​ของ​คริสตจักร​ใน​เมือง​ซาร์ดิส​ว่า

“พระองค์​ผู้​ปกครอง​วิญญาณ​ตึง​เจ็ด​ดวง​ตี้​ฮับใจ๊​พระเจ้า ​ กับ​มี​ดาว​ตึง​เจ็ด​ดวง พระองค์​อู้​ว่า เฮา​ฮู้​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​เยียะ เฮา​ฮู้​ว่า ใผ​ก็​ถือ​ว่า​หมู่​ต้าน​มี​จีวิต​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​เฮา แต่​แต๊ๆ หมู่​ต้าน​ได้​ต๋าย​แล้ว​ใน​ฝ่าย​วิญญาณ